หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าที่ล้างรถขยะ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลวงฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพักเหล็ก ภายในเขตเทศบาลตำบลวงฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอ่างแปรงฟันนักเรียน ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลวงฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตรโคงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลวงฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือและวารสารห้องสมุดเทศบาลตำบลวงฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 73