เทศบาลตำบลวงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ ทต.วงฆ้อง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล
ปลอดภัยยาเสพติด เศรษฐกิจรุ่งเรือง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สาธารณูปโภคครบครัน
จรรโลงประเพณี มีการคมนาคมสะดวก
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวงฆ้อง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวงฆ้อง
ศาลหลวงพ่อบุญมา ศากยมุณี
หลวงพ่อบุญมี ศรีสรรเพ็ชร
เทศบาลวงฆ้อง
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา
ของเยาวชนในเขตเทศบาล
เทศบาลตำบล
วงฆ้อง
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
1
2
3