หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการประชาชน [ 20 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (ไตรมาส 4) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (ไตรมาส 3) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (ไตรมาส 2) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปี 2562 (ไตรมาส 1) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริต หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการรายงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2