หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลวงฆ้อง [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประมวลจริยธรรม เทศบาลตำบลวงฆ้อง [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือป้องกันผลประโยชนืทับซ้อน เทศบาลคำบลวงฆ้อง [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)