หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การขึ้นทะเบียนการขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ


การจดทะเบียนพาณิชย์


การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์


การรับชำระภาษีป้าย


การขอความช่วยเหลือจากสาธารณภัยต่างๆ


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21


การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ

 
  (1)     2