ท่านต้องการให้ ทต.วงฆ้อง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 3 )
9.38%
ด้านสาธารณูปโภค ( 8 )
25.00%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 14 )
43.75%
การบริการประชาชน ( 4 )
12.50%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 3 )
9.38%